Leder i Vindelfjällen

Svensk fjällvärld är väl försedd med markerade leder och de flesta som vandrar och går på skidtur följer lederna. Det statliga ledsystemet i fjällen består av 550 mil markerade leder, varav över 60 mil i Vindelfjällens naturreservat. 

  

Sommarleder 

Sommarleder är markerade med orange-röd färg på resta stenar, stenrösen eller träd. Kring Ammarnäs utvecklas just nu både närleder för sommarvandring och den sk. Vindelvaggileden utmed Vindelälven mot Norge. Närlederna är på kalfjället markerade med kryss, trots att detta är sommarleder.

 

Vinterleder

Markerade med stolpar med ett rött kryss och reflex i toppen. Stolparna står med cirka 40 meters mellanrum. Två kryss på en stolpe markerar att leden ändrar riktning. Ruskor eller vägkäppar med reflexer används när vinterlederna går över sjöar och vattendrag.

 

Broar

Idag finns ca 40 broar över vattendrag i Vindelfjällens naturreservat. Detta stora fjällområde har ovanligt mycket våtmarker, älvar, åar och mindre jokkar. I dagsläget är de flesta av våra broar i bra skick och länsstyrelsen har en lång tradition av brobyggande i besvärlig terräng. De största broarna är de över Tärnasjöns arkipelag, byggda år 2002. Den ena bron där är 48 meter lång; Vindelfjällens Golden Gate. Rapportera gärna om en bro är i dåligt skick. Alla broar som länsstyrelsen ansvarar för ska vara märkta med plåtbricka. Samebyarna har ansvar för ett mindre antal broar.

 

Rastskydd

De rastskydd som finns strategiskt utplacerade utmed lederna i fjällen är viktiga för säkerheten. De är avsedda att användas vid raster och i nödsituationer och inte för övernattning. Det finns vedkamin och britsar i rastskydden och veden som normalt finns får bara användas i nödsituationer. Stugor som är låsta i nyckelsystem (Vindelvaggileden) har öppet nödutrymme med kamin. Dessa rum används på samma sätt som rastskydd.

  

Skötsel av statliga leder

Naturvårdsverket är s.k. huvudman för det statliga ledsystemet som sträcker sig över ca 550 mil. Länsstyrelsens fältorganisation ansvarar för planering, underhåll och skötsel av de statliga lederna i länet. Pengar till skötseln kommer varje år från Naturvårdsverket för detta arbete. Länsstyrelsen säkrar vinter- och skoterleder före sportlovet och de mest använda sommarlederna.

 

 

 Leder i Vindelfjällen

 

Foto: Andreas Karlsson

 

Snabblänkar till lederna

Kungsleden

 

Ammarnäs – Aigertstugan

 

Aigertstugan – Servestugan

 

Servestugan-Tärnasjöstugan

 

Tärnasjöstugan-Syterstugan

 

Syterstugan-Viterskalsstugan

 

Viterskalsstugan-Hemavan 

 

Leder i östra delen av vindelfjällen Ammarnäs mm

 

Ammarnäs – Aivak

 

Aivak – Biellojaure

 

Kraddsele -Viktoriakyrkan

 

Biellojaure – Tjulträskstranden

 

Ammarnäs – Övertjuktan

 

Dagsturer Ammarnäs 

 

Ammarnäs – Rävfallet

 

Ammarnäs-Biergienas-Ågguovarrie

 

Ammarnäs – Stabburet

  

Ammarnäs-Långflytje 

 

Ammarnäs-Kungsleden norrut-Dagsturer 

 

Ammarnäs – Örnbo

 

Tjulträskp. – Gaisatj

 

Tjulträskp. -Servestugan

 

Leder i västra delen av Vindelfjällen Hemavan 

 

Drottningleden

 

Syterstugan-Umasjö

 

Umasjö-Tärnasjön

 

Norra Fjällnäs-Forsavan

 

Norra Fjällnäs-Syterstugan

 

Solberg-Syterstugan

 

Ruttjebäcken Artfjället