BESÖKARE > Allemansrätten

Välkommen till naturen!

Du använder dig av allemansrätten när du vandrar eller skidar i Vindelfjällen, rider, åker hundspann, kokar kaffe eller sitter på en sten och tänker.

 

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra.

 

Allemansrätten gäller för oss alla. Den har stor betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, inte bara för den enskilde utan också för organisationer och turistnäring.

 

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden kan det finnas föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive område. Därför kan de se olika ut från fall till fall.

 

Motortrafik som skoterkörning, fyrhjuling mm ingår inte i allemansrätten utan regleras av terrängkörningslagen.

 

Exempel på situationer när du eller ditt företag skall kontakta länsstyrelsen för samråd om din aktivitet;

 

  • Fiske-och jaktcamp
  • Tältning med större grupper flera dygn på samma plats
  • Hundspannskörning under tid då renar kalvar och övriga djur och fåglar föryngras

 

Fotograf: AnnaKarin Drugge

 

FÖRESKRIFTER I VINDELFJÄLLEN


ALLEMANSRÄTTSPORTALEN